Nye Testamente

Nye Testamente
Old Testament

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Jesus — er en historisk person, som ifølge Biblen er Guds søn. Vores tidsregning er baseret på hans formodede fødselsår, som år 1. År 0 findes ikke, fordi man ikke kendte tallet 0 da man lavde tidsregningen. Året før år 1 er derfor år 1 f.Kr. Mange… …   Danske encyklopædi

 • Biblen — er det samlede hellige værk som kristendommen bygger på. Biblen er opdelt i det gamle testamente, de apokryfe skrifter og det nye testamente. De to første er opdelt i bøger og den sidste i evangelier og breve. Evangelierne er dem om Jesus liv …   Danske encyklopædi

 • Kristendom — er en samlingsbetegnelse for de religioner som baserer sig på Jesus som Gud s søn og har både det gamle testamente og det nye testamente som hellige skrifter. Der tre største grene indenfor kristendom er protestanter (som i Danmark), katoliker og …   Danske encyklopædi

 • Nattevagt — Nattevagt, afdeling af natten, bestående af flere timer, efter hvis forløb de for sikkerheds skyld eller for håndhævelse af god orden udstillede vagtposter afløses. I de ældste tider deltes natten i tre nattevagter, således blandt andet hos… …   Danske encyklopædi

 • Guldberg — Guldberg, Ove, dän. Staatsmann, Historiker und Theolog, geb. 1. Sept. 1731 in Horsens als Sohn des Kaufmanns I. Höegh, gest. 8. Febr. 1808 auf Hald (bei Viborg), nannte sich G. nach seiner Mutter, studierte Theologie, wurde 1761 Professor an der… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Weekendavisens litteraturpris — ist ein Literatur und Leserpreis der dänischen Wochenzeitung Weekendavisen. Der Preis wurde 1980 vom damaligen Kulturredakteur Flemming Behrendt ins Leben gerufen, um dänischsprachige Bücher aus der Sach und Schönen Literatur auszuzeichnen. Die… …   Deutsch Wikipedia

 • Evangelist — betegner en forfatter til et evangelium. I Det Nye Testamente findes der fire evangelister Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. I kirkekunsten symboliseres disse (efter en tolkning hos kirkefaderen Irenæus af fire væsner hos profeten Ezekiel… …   Danske encyklopædi

 • Nadver — 1. Nadver, svensk nattvard aftensmåltid, nadver , er sammensat af nat og oldnorsk for måltid , der er beslægtet med vært, beværte. Ordet genfindes i det danske davre, egentlig dagmåltid og i det norske eftasvær, egentlig aftensmåltid . På tysk… …   Danske encyklopædi

 • Paradis — Paradis, et ord, der rimeligvis er af persisk oprindelse, men er gået over i hebraisk, græsk og nyere sprog. Septuaginta bruger det som oversættelse af (Edens) have, og på grundlag deraf udformedes paradisforestillingen i den senere jødedom og… …   Danske encyklopædi

 • Paraklet — (græsk), en talsmand, en advokat, en, som fører en andens sag. Ordet bruges i det nye testamente om Kristus (Joh. 14,16) og hyppigere om den hellige ånd (Joh, 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7) som førende menneskets sag overfor gud som dommer, altså som …   Danske encyklopædi

 • epistel — e|pis|tel sb., epist(e)len, epistler, epistlerne (kort litterær tekst i brevform; apostelbrev i Det Nye Testamente; brev) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”